top of page
  • Writer's pictureAdmin

Rose Quartz “หินแห่งความรักและการให้อภัย”❤️ เสริมสร้างเสน่ห์


Rose Quartz มีความหมาย คริสตัลแห่งความรักและการให้อภัย เสริมสร้างเสน่ห์ นำความสุขมาให้แก่ผู้ครอบครอง ให้พลังที่นุ่มนวลอ่อนโยน


สวัสดีค่ะสาวๆ วันนี้ทาง Gracella อยากมาเกริ่นก่อนที่เราจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่เป็น Highlight ของเราถือว่าเป็นหัวใจของแบรนด์เราก็ได้นะคะ เพราะ Gracella เชื่อเรื่องความรัก ความรักสามารถทำให้เกิดสิ่งดีๆมากมายนัก เป็นพลังหล่อเลี้ยงชีวิตและหัวใจของเราอีกด้วย ใครที่เชื่อเรื่องคริสตัลแห่งความรักมาอ่านเลยค่ะ


หลายท่านที่เชื่อเรื่องนี้คงเคยได้ยินเรื่อง องค์พระตรีมูรติ – เทพแห่งความรัก ความรักที่สุขสมหวัง ที่จะทำให้ผู้ที่สวมใส่หรือพกหินไว้กับตัวมีเสน่ห์แก่ผู้พบเห็น เกิดความรักใคร่เอ็นดู ความรักที่สุขสมหวัง พบกัลยาณมิตร ท่านนำพาคนรักหรือคู่บุญมาสู่ชีวิต


องค์พระตรีมูรติเป็นการอวตารรวมของพระผู้เป็นเจ้า อันได้แก่ พระพรหม พระนารายณ์(พระวิษณุ) และพระอิศวร(พระศิวะ) ซึ่งมีพลังทั้งสามคือ พระผู้สร้าง ผู้รักษา และผู้ทำลาย ผู้ใดปรารถนาความสำเร็จสมหวังในทุกประการ หากบูชาพระตรีมูรติจะทำให้มีความเจริญทั้งหน้าที่การงาน อีกทั้งดลบันดาลให้สมหวังในความรัก ทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ


2 views0 comments

Comments


Post: Blog2 Post
bottom of page